Paslaugos

1. Buhalterinės apskaitos tvarkymas
    Visas arba dalinis apskaitos tvarkymas
Ši paslauga apima pirminių dokumentų ir mokesčių deklaravimo bei finansinės atskaitomybės dokumentų rengimą, darbo užmokesčio, ilgalaikio turto apskaitą.
    Apleistos apskaitos tvarkymas
Galime sutvarkyti apleistą ar visiškai netvarkytą praėjusių laikotarpių apskaitą. Šią paslaugą atliekame nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo ir pateikimo atitinkamoms institucijoms ir vadovams.

2. Mobilioji sekretorė
    Visi sekretorės darbai Jūsų įmonėje
Mes siūlome sprendimą – mobilioji sekretorė. Paslaugą sudaro šie darbai:
  - darbo sutarčių rengimas ir registravimas darbo sutarčių žurnale,
  - darbo pažymėjimų rengimas ir registravimas pažymėjimų registracijos žurnale,
  - įsakymų (personalo ir veiklos organizavimo) rengimas ir registravimas,
  - prašymų, pažymų rengimas,
  - korespondencijos tvarkymas,
  - skolų administravimas,
  - dokumentų archyvavimas.

3. Kitos paslaugos
    Konsultacijos mokesčių klausimais
    Įmonės apskaitos politikos rengimas

4. Buhalterinės paslaugos gyventojams
    Metinių GPM ataskaitų rengimas ir teikimas VMI
    Individualios veiklos pagal patentą ir pagal pažymą buhalterijos tvarkymas